Những bài thơ tháng Chín

Posted: 25/09/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông


Đốm nắng mùa Thu
dinhcuong

Những bài thơ tháng chín,
mang hơi hướm mùa thu.
Cho buồn vương chữ nghĩa,
trãi tâm tình liên tu,

bất tận nơi từng câu,
đậm đà tình ý sâu.
Dấu mình trong mỗi chữ,
long lanh những giọt sầu.

Tháng chín mùa thu tới.
Tình rụng rơi lá vàng.
Anh nhọc nhằn sôi nổi.
Em dường như sang ngang.

Tháng chín vàng xào xạc,
xác lá reo theo chân,
nhẹ rộn ràng khúc nhạc,
thúc bước người bâng khuâng.

Em về đâu tháng chín.
Buồn có làm phôi pha?
Trời cứ se sắt lạnh,
cho tình thêm mặn mà.

Tháng chín tình vừa chín.
Lá rơi chao vật vờ.
Thả tâm nhè nhẹ động,
ru thu vào mộng mơ.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany 9.2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.