Tuổi biết mình

Posted: 22/11/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông


Người già ngồi giá băng
dinhcuong

Bây giờ làm thinh và làm thơ,
làm thinh vì già ngó ngu ngơ,
nói nhiều thành ra người lẩm cẩm.
Biết mình, thủ phận, chỉ làm thơ.

Trai trẻ là thời làm đủ thứ :
làm ồn, làm dáng tới làm tàng.
Làm chi cũng giỏi nên làm phách,
bụng run mà ngoài mặt hiên ngang

Lớn lên tưởng làm vương, làm tướng.
Cao tay ráng tới được làm thầy.
Mà chỉ mấy năm qua quá lẹ
Không chịu xu thời mất dạy ngay.

Làm dân mà lại là dân lậu.
Buôn bán lang thang ghe thương hồ,
sông nước ngược xuôi đời trôi nổi.
Không cần hộ khẩu,không âu lo.

Tạm quên phải làm chồng, làm cha.
Ruột gan đục ngầu như phù sa.
Loanh quanh miệt Gành Hào, Ông Đốc.
Chẳng lẽ làm con ma xa nhà?

Cuối cùng rồi thoát được ra đi.
Làm thân viễn xứ buồn xa quê.
Già đời không phải làm chi nữa.
Làm thơ sống lại thuở xuân thì…

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.