Từ mắt em nhìn

Posted: 06/01/2021 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

…hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly,
Ôi mắt xa khơi ! ôi mắt dị kỳ !
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước…

(Kỳ nữ, Đinh Hùng)

Một ngày, nhiều năm trước,
đắm đuối nhìn, tìm ngay.
Mười tháng Giêng mãi mãi,
khơi nguồn tình đắm say.

Cũng sẽ như mọi ngày,
nếu chiều không ngất ngây,
mắt em nhìn trưa đó,
mắt gọi tình bày tỏ…

Náo nức tìm nhà em.
Háo hức cầu nhân duyên.
Bạo gan xin cha mẹ,
nhờ dẫn tới người quen.

Đêm, vừa ra khỏi ngõ.
Quấn quít nhau gắn bó…
Yêu bén lửa thiết tha,
tình thiêu đốt chúng ta.

Vì tình trong như đã,
mặt ngoài còn e thôi.
Say mê nhau quá đậm,
chờ Mười tháng Giêng rồi.

Tìm nhau khi đời chật,
không ai nhận ra ai.
Tìm nhau trong bát nháo,
giữa đám đông, lạc loài.

Níu chặt tình đứng dậy.
Núp vào nhau trốn buồn.
Mười tháng Giêng tế độ,
tay vớt người trầm luân.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.