Đông

Posted: 18/12/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư

– Không Lộ thiền sư, đời Lý

Đêm cuối tháng nay đêm giao mùa.
Chiều qua lá rụng, liệng đong đưa.
Sáng nay tuyết trắng phau, đường sá.
Thu chuyển qua Đông sớm bất ngờ.

Đông lạnh thay Thu vàng lãng mạn,
thay từ khăn áo tới mũ giày,
thay hồn chìm đắm trong tơ tưởng,
những chiều thu mùa cũ đắm say.

Thay bằng giá buốt, quất mặt rát,
bằng lối đi trơn trợt, tuyết dày,
bằng từng bước nhìn đường chăm chú,
còn phút giây nào thả mộng bay.

Đông tới kéo trời như thấp xuống.
Phủ màu xám xịt buồn ủ ê.
Đầu thoáng đôi câu thơ ý lạ,
thả giọng ngâm, nhả khói tứ bề.

Khói đưa lên vút đỉnh mênh mông,
một màu trắng tới tận vô cùng.
Ngửa mặt hét hơi dài vang dội
một âm rúng động lạnh hư không.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.