Thương một đời

Posted: 20/12/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông


Chim
Thái Tuấn

Tinh mơ thương dãy đèn đường,
tay sương mù vẫy nhún nhường chào nhau.
Thương người bươn bả đi mau
qua cầu, cho kịp chuyến tàu bình minh.

Thương hàng cây đứng lặng thinh.
Thu Đông tuốt lá trơ mình lạnh căm.
Thương làn khói nhạt tro lam,
vươn lên chuyền ấm tỏa tràn nhà cao.

Thương con chim nhỏ bờ rào,
mỏ chiêm chiếp giục nôn nao Xuân về.
Thương ngày theo ngày lê thê.
Quê hương khuất bóng dặm về xa xôi.

Thương vu vơ thương một đời,
ngổn ngang tâm sự của người viễn phương.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.