Thu về bên giòng Nidda cùng các em nutria*

Posted: 05/09/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Các em
đồng cảnh cùng tôi,
quê nhà
cùng phía chân trời
xa xăm.
Điêu linh,
phiêu bạt
nhiều năm
Chốn nầy dừng lại,
nhận làm quê hương.

Hôm nay
cùng
đón thu buồn,
lá vàng
chưa rụng,
sầu tuôn
ngập hồn.
Em vô tư
giữa
sông nguồn.
Nặng lòng
tôi bước
cuối đường
lưu vong.

Thêm chi
khói, sóng
trên sông? **
Thu
từ vạn cổ
đã mênh mông buồn.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany

(*) Nutria là một giống chuột từ Nam Phi, nhập cư vào Âu châu theo kỹ nghệ lông thú, và sống đầy trong các sông rạch ao hồ ở Đức. Nutria to bằng con chồn, rất hiền, ăn chay và thân thiện với mọi người.

(**) “Thêm chi khói sóng trên sông” lấy ý Thôi Hiệu từ bài Hoàng hạc lâu “yên ba giang thượng sử nhân sầu”.

Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.