Một ngày vui Tết vói | Lời [thêm] tình Tết vói

Posted: 13/02/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
như một lời tâm sự…

Một ngày vui Tết vói

năm nay mồng Một trúng thứ Ba
Chúc Mừng Năm Mới phải đi cày
thửa ruộng cả năm bừa nát bấy
tới ba ngày Tết cũng chưa xong

Đông Đoài khác biệt đành ngồi ngóng
con cháu về vui Tết…Weekend
gọi là vớt vát ba ngày Tết
bỏ qua e đắc tội quê nhà

con cháu sáng ni đông đủ cả
đứa mô cũng áo dài thướt tha
Ôn khăn đóng áo xanh giày hạ
Mệ áo hoa điểm nụ mùa Xuân

bao năm nếm trải Xuân lạc tận
vẫn nếp nhà đón Tết quê xa
mấy phong bao lì xì níu lại
vòng tay thưa nền nếp quê hương

dẫu có tha hương đời vay mượn
vẫn hương hoa Tết giữ mùi hương
Ba Mạ mai nữa rồi…thượng hưởng
các con tiếp nối giữ đừng phai

sáng nay ngồi khăn đóng áo dài
lì xì Năm Mới cùng con cháu
nói thiệt lòng Ba không biết giấu
ở mô cho thỏa hết niềm vui…

(ngày vui Tết vói dưới hiên trăng 09/02/2019; mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

 

Lời [thêm] tình Tết vói

còn Mồng là cứ còn vui Tết
sáng nay tính lại chưa hết Mồng
thơ thẩn mấy vần Thơ dở ẹt
một mình ngồi vói cuộc vui đông

giờ cháu đi học con đi cày
ta ngồi đè bóng vói mùa sang
mới vừa vui Tết giờ sao vậy
xa xa kẻng gióng buổi tan hàng

hôm qua mới đó hôm nay khác
dòng chảy thời gian thiệt vô tình
có quào loạn cấu tìm hương giạt
trầm hương cũng phớt tỉnh làm thinh

ngộ câu “tri túc hà tiện túc
đòi thêm e khó cuộc bể dâu
ghé thêm câu “nhập gia tùy tục
đành ngồi thè thẹ nhẹ vuốt râu

dẫu râu chưa ngấn đời thương hải
nghiệt tóc giành nhau trộn muối tiêu
cứ mổi Tết qua rồi Tết lại
hương hoa lần lựa mỏn ít nhiều

giờ ngồi với một mình thầm lặng
có Thơ thè thẹ ghé tìm thăm
Năm Mới năm me nghe vị đắng
giựt mình lơ láo ngó chằm hăm

chỉ thấy ôi chao tương chi nữa
ngày Xuân đón Tết vọng quê nhà
con cháu về đông vui như rứa
trầm hương thơm lựng chốn quê xa

ta còn khăn đóng nhớ áo dài
ngồi bên bà xả xệ cười tươi
(cô ba Quyên chụp hình ghi lại
thơm thảo ngày Xuân lạc xứ người)

rồi ba ngày Tết bao mùa Tết
dòng trôi măng nhú lấn tre già
mổi một chấm than(!)là chấm hết
nuối lại đời con cháu quê xa

còn may giú lại lời chân thật
dáng ngồi thầm lặng dưới hiên trăng
cháu giờ trường lớp ngày tất bật
con ra xa lộ kịp chen lane

chừa ra một chỗ ngồi thinh lặng
ghé Thơ vói lại ngày vui thôi
ai biểu đông chi chừ im ắng
khiến giựt mình Tết đã đi rồi !

mai rồi Tết nữa rồi qua Tết
con cháu còn thương một.dáng.ngồi…

(viết dưới hiên trăng 11/02/2019; mồng 7 Tết Kỷ Hợi)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.