Lục Bát

Posted: 14/02/2019 in Thơ, Đỗ Quyên

Đỗ Quyên

Đầy tháng nụ hôn

thế là đầy tháng hôm nay
bấy nhiêu đêm bấy nhiêu ngày nụ hôn
người xốn xang kẻ bồn chồn
miệng môi như đã nên hồn nên thân
mỗi ngày mỗi lớn nụ hôn

Tìm em

Gặp lại em vẫn bệnh tim
Như từ cái thuở ta tìm ra nhau

Bấy nhiêu năm tháng về sau
Tim em mãi giữ phần đau là mình

Tức tình sinh cảnh

Giang tay anh mãi giang tay
Ôm em không đặng ôm đầy không trung

Bảo thương rằng thật là thương
Bảo yêu rằng cậy cầu nương số phần

Quanh hồ còn lại hai thân
Mây chiều vẻ cũng đang gần như tan

Lỡ tay một lần

Lỡ tay em xóa những hình
Số nhà tên phố chúng mình tháng qua

Kia ngã tư đó phòng hoa
Ba mươi đêm trắng đã là bấy nhiêu
Ba mươi ngày sớm trưa chiều
Hai ta những cuộc phiêu diêu tới giời
Đừng buồn anh nhé thế thôi
Trở về số về nhà đời trớ trêu
Ngã tư đất sẽ cho nhiều
Tháng năm người chẳng bắt tiêu hết tình

Lỡ tay em xóa một lần
Cho qua một tháng lỡ thân kiếp này
Một lần em xóa lỡ tay
Cho qua một tháng kiếp này lỡ thân

Thơ ánh trăng

Em không thể hiểu thơ tôi.
Tôi không hiểu nổi em. Rồi chúng ta
chia tay. Thơ đó mãi là
ánh trăng theo suốt tình ta đêm dài…

Thời gian thế thái

Ba mươi năm lỡ gặp nhau
Ba mươi năm nữa còn đâu cõi này

Cớ duyên nào vẫn tôi đây
Lỗi tại tôi lỗi tại đây mọi đàng

Thân bằng đến thế là tan
Thế nhân tình thế là tàn thế nhân

Ba mươi năm đã là nhanh
A di đà Phật cho thành sát na

Vancouver, 2017 – 2019
Đỗ Quyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.