Ơn xuân

Posted: 14/02/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

xuân chờ
mụn nắng đơm hoa
gió buông củ cải
lòa xòa tóc mây
nhờ em
da lão đâm chồi
ơn nuôi nấng
giữa trần ai bít bùng 
đời mình có cái chung chung
cái riêng tư của
mịt mùng tai ương
phía trước xông một con đường
sau lưng
ủ mộng bình thường* xác xơ
đời quá bộ
như bài thơ
cùng nhau lượm chữ
dăm tờ rối beng
giờ chừ
khúc nhạc leng keng
hỏi xuân du có?
trống kèn
đẩy
đưa

Hoàng Xuân Sơn
27 tháng giêng 2019

(*) ngủ đi em mộng bình thường – thơ Huy Cận

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.