Ngày Tình Nhân

Posted: 14/02/2019 in Nguyễn Vĩnh Long, Thơ

Nguyễn Vĩnh Long

Bỏ hạt muối vào biển
Hỏi biển có mặn thêm?
Bỏ nỗi buồn vào mắt
Nước mắt có thêm nguồn?

Chúc nhau chi trăm tuổi
Cho gương soi muộn phiền
Chúc bao điều hạnh phúc
Tình yêu cao rộng hơn?

Đêm về theo chân nắng
Sẽ sáng phía bên người
Niềm vui và cay đắng
Hai mặt của đời thôi!

Dấu đường xưa mưa phủ
Cho cỏ non chân trời
Dành chi mùi hương cũ
Khi tàn y muôn nơi!

Mỗi năm ngày Tình Nhân
Gửi chi triệu đóa hồng
Màu hoa rồi cũng úa
Hỏi tay người thủy chung?

Nguyễn Vĩnh Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.