Kiểng gióng dời mộ ba & mạ & ôn & mệ & cố…hương!!!

Posted: 22/02/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Ba Mạ ngủ trên đồi Đa Thắng
mưa lầy nắng bụi khó an lòng
nghe thêm tiếng dữ hơn mưa nắng
di dời dành biệt phủ sơn son

phết bạc giát vàng con đâu biết
chỉ lòng ngoái nhớ một phương đời
Ba Mạ ngủ yên ngày ly biệt
giờ phải di theo lệnh di dời

rứa là thêm nữa lần ly biệt
Mạ níu Ba tìm chốn nương thân
con chốn quê người buồn da diết
khó về báo hiếu bậc sinh thành

dẫu ở quê xa ngàn vạn dặm
lòng con mãi nhớ chốn quê nhà
có hai nấm mộ đồi Cao Thắng
mưa dầm nắng dọi bấy thời gian

từ con ngày đó xa từ đó
Mạ ngó theo dòng lệ chan hòa
Ba ngó theo buồn cay mắt đỏ
quặn thắt lòng nhau nỗi xót xa

giờ con già khú rồi đó Mạ
muối tiêu râu tóc rồi thưa Ba
nội ngoại nhờ ơn Trời ngó lại
Trần gia giờ trổ nhánh quê xa

nhiều đêm trăn trở đòi mất ngủ
nhớ đồi Cao Thắng xóm quê mình
có Ba bên Mạ chia nhau giú
nỗi nhớ thằng con giờ linh đinh

là con chạy thoát thời khoai sắn
kẻo không đời xắn nát như tương
mỗi bước xa quê lòng thắt quặn
mới nát thêm bấy nỗi đoạn trường

giờ Mạ bên Ba đang yên ngủ
giựt mình nghe kẻng báo di dời
chạy loạn một thời còn chưa đủ
thêm lần loạn chạy nữa Trời ơi!

chừ con loạn ba.hồn.chín.vía
kẻng vang dồn dập quyết không tha
ai còn ở nán nhờ Thiên Địa
phải di dời kẻo phạm công nha

ở quá xa Thiên hành Địa hạ
lòng đau dạ bấn cứ không an
sáng nay vội chạy ra Hoa Phát
gởi tiền đô khúc ruột dặm ngàn

rứa đó con thưa Ba thưa Mạ
phần con góp chút xíu chuyện nhà
bóp hầu tiếng kẻng còn gióng giả
im hơi cho Ba Mạ đi xa

im hơi mai mốt rồi khua lại
bày thêm loạn chạy nữa cho coi…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng ngày 12/02/2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.