Sương mù ở Frankfurt và sương mù động cá ở Huế

Posted: 25/02/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Sáng nay Frankfurt sương mù trắng,
Qua Main tưởng xưa qua sông Hương.
Nhớ Huế, thời sớm mai đi học.
Nhớ Huế, những sớm mai ướt mặt.

Đường quen quá nên đi không lạc,
dài một bước chân không thấy ai.
Một màn sương trắng ôi mờ ảo.
Có phải có người đang giang tay?

Huế ơi! Những sớm mai sương trắng,
Những sớm mai ướt mặt đến trường.
Động cá hay lòng em cũng động.
Lao xao đợt sóng trắng như sương.

Đợi em áo trắng trong sương trắng.
Xao xuyến vu vơ lòng mới lớn.
Mơ ước thần tiên qua quá mau.
Sương tan màu nhớ phai từ lâu.

Bây giờ mù mịt sáng mùa đông.
Sương xuống mênh mông trắng cả lòng.
Nhớ Huế năm xưa sương động cá.
Lâng lâng bước hụt vào hư không.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.