Bông giấy

Posted: 28/02/2019 in Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

hôm nay nhận được tin mày chết
mẹ mày nhận xác đem về chôn
tao không về được dự đám táng
tao ngắm ảnh mày mà phát điên

chẳng biết làm gì cho hết buồn
bày rượu bày cơm ra đầy bàn
nhìn cơm nhìn thịt tao chán ngấy
rượu thì tao tiếp mày mấy chum

chiến tranh, ơi hỡi một chiến tranh
tao thù tao ghét súng, đạn, bom
tao oán đến nỗi phải chửi tục
sao mày trẻ quá, chưa hai chục
còn mê dạo phố, mỗi khi về
còn mê con gái, mê uống rượu
chưa một lần yêu, chưa ước thề

sao mày chết vội như sương tan
bây giờ tao uống rượu một mình
nhớ mày tao chỉ biết gọi tên
nhớ mày tao nhớ hàng bông giấy
bông giấy nhà ai mày đã thương
bông giấy nhà ai chiều nay nở
nở một bông tươi, phải mày không?

mai mốt ai biết mày chết trận
đời như bông giấy nở rồi tàn
đời như bông giấy nở rồi tàn

Khê Kinh Kha
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.