Vai phụ

Posted: 28/02/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông
(Ghi nhớ ngày đầu tập tuồng La Forza Del Destino của Giuseppe Verdi ở nhà hát Oper Frankfurt)

Cả đời chưa dám phụ ai,
Cuối đời nhận được một vai phụ tuồng.
Tưng bừng kịch viện phô trương,
Sức Mạnh của Số Phận, tuồng Verdi.

Nghĩ mình vai phụ đáng chi!
Cớ sao vương vấn lâm ly trong lòng?
Thương người mệnh bạc long đong
Hoa trôi, bèo giạt vô dòng khổ tu.

Élenore ơi! ngàn thu
Đắng cay số phận, tình, thù trái ngang!

Lê Quang Thông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.