Biếm thi: Trăm, Ủn và Lú

Posted: 04/03/2019 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

Dân Bắc Triều Tiên

từ khi nguyên soái lên đường
dân không ngủ được vì thương nhớ người
mừng người mập mạp tốt tươi
giận con ốm yếu vì lười biếng ăn

 
Chỉ thị của Hai Lúa

này trọng, tui bảo rõ ràng
trăm với ủn phải nể nang chủ nhà
nếu chúng cãi lệnh đảng ta
không hòa giải cứ nọc ra đánh đòn

 
Trò hề

phóng đại vai trò đảng ta
hòa giải xung đột hóa ra trò hề
mặt trăm với ủn não nề
như ngồi phải cọc thế kia hở giời!

 
Tại Bác

xe chạy ngang lăng bác hồ
mà trăm không chịu ghé vô nghiêng mình
hai lúa nói bác hiển linh
trù nó với ủn điều đình hổng xong

 
Bảo vệ

cho trăm ủn gặp điều đình
cả thế giới phục an ninh nước nhà
không một biến cố xảy ra
nhờ nghiêm túc bảo vệ ta canh chừng

 
Xã giao

mặt đùn thịt tóc húi cao
bạo chúa ngồi gẩy xã giao đàn bầu
thú thực tui hết sức rầu
thấy chủ tịch nước đứng chầu vỗ tay

 
Cặp bài trùng

giơ tay cao há miệng cười
thủ đoạn tàn độc giết người giữ ngai
vô địch chuyên chính độc tài
có nên gọi chúng cặp bài trùng không?

 
Tổng phục vụ

phục vụ khách sạn bao năm
mà bác chu đáo tận tâm vậy nè
cảm ơn bác tiễn ra xe
tiền boa tui gửi uống bia giải sầu

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.