Thơ chúc

Posted: 04/03/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Lúc ấu thời
không biết làm thơ tình
đã đành
lúc thanh niên đói rách quá
chẳng có ma nào yêu đương
có đếch gì mà viết thơ tình cho nó mặn
lúc lão niên
mới biết làm thơ tinh
thì tình yêu co quắp
gỡ không ra
nước nôi gì đâu

Cô chú còn trẻ yêu tưới hột dền
đừng để như tôi bây giờ
yêu cũng đâu dám nói
ngậm ngùi đòi đoạn nhìn một nửa của mình
chìm trong ánh trăng suông

mỗi ngày một bụm thuốc
yêu như Phạm Thái Quỳnh Như
như nàng Kiều Kim sĩ
cũng đành nuốt vào trong
vào nhà thương
ghé văn phòng bác sĩ
chụp phim phì đại tuyến tiền liệt

Đêm nằm đau nhức tứ chi
nhìn Dương Quý Phi như nhìn Tần Cối
chỉ mong hết đau
ra quán cà phê bàn chuyện võ mồm đánh Tàu

Vậy đó bạn ơi
ông bà ta nói xuân bất tái lai
là vô cùng thâm hậu

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.