Em tìm anh

Posted: 04/03/2019 in Âm Nhạc, Bảo Yến, Diễm Phương, Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

Thơ: Diễm Phương; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Yến
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.