Thơ xuất thế: Ngộ thiền | Chim | Mầu xanh…

Posted: 08/03/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Ngộ thiền

nhắm mắt ngồi thiền
trên mỏm núi
xong rồi mở mắt ra
đảo mắt nhìn bốn phiá
bốn bên
giật mình
phiá nào cũng chỉ đi xuống
chả phiá nào đi lên

 

Chim

vài con chim nuí bay về phố
ngơ ngác nhìn quanh đậu tháp chuông
phố xá quân cờ ngang lẫn dọc
nhòm rôì ré vài tiếng bi thương
vài con chim đó bay về nuí
bỏ lại sau lưng nôĩ chán chường
rừng xanh thoảng mãi lơì chim hót
hoa nở theo muà dươí cánh chim
vài con chim biển bay qua phố
một vòng rôì trở lại trùng dương

 

Mầu xanh

chả phải đầu thu nước trong veo
vô tình gió thóang thôỉ thông reo
ta đi ngang đó ta nghe gió
dăm chiếc lá khô rụng cái vèo
cũng chỉ bấy nhiêu nợ cõi thế
hết lá màu xanh lá nhuộm vàng
hè thu lãng đãng mùa đông tơí
tháng mươì một chạp đã qua giêng
mơí khóc oe oe trong tã lót
giờ đã nằm ngơi trong nghiã trang

 

Bóng

ngươì hành giả đi trước
bóng cuả ngươì theo sau
thoáng chốc cả ngườì
cả bóng qua cầu?
ngươì hành gỉa khuất vào chân nuí
chỉ thấy bóng nuí dài xa xăm
bóng ngươì chìm bóng nuí
đêm này không có trăng

 

Tam nhân nhật

Kiều Vân Vương Quan
thanh minh tảo mộ
duyên gặp chàng Kim
nợ gặp Đạm Tiên
nước dưới cầu chẩy miết
ôi tiền với kiếp
hữu duyên năng tương ngộ
vô duyên bất tương phùng
hỡi ơi nhân với quả
cái buồn trĩu trong lòng

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.