Thơ xuất thế: Tĩnh vật | Tĩnh tọa | Quê quán

Posted: 13/03/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Tĩnh vật

trăng sáng trên bầu trơì
người ngôì trên ghế
bóng ngả dài trên sân
ly ấm trà đặt nơi bàn
con chó ngủ dưới chân
chung quanh tiếng dế than khóc
nơi xa tiếng ễnh ương
người không nói gì
thoang thoảng muì dạ lý hương
buổi tối qua bình thường

thực ra giữa có và không
giữa không và có
đều thật
giữa sống và chết
giữa trẻ và già
y vườn hoa
và bông hoa
sáng trưa chiều tối
khác nhau
hôm nay và ngày mai
mưa nắng nắng mưa

 

Tĩnh tọa

ngồi thiền trong động đá
ráng chiều phảng phất qua
không biết ai còn đó?
một bầy chim áo già
hoàng hôn mờ trên lá
kiếp nào kiếp hoang sơ

 

Quê quán

chánh quán ở Quảng Yên
giờ cũng mai mốt cả
trú quán nơi Quảng Trị
kiếm mãi lạc má hường
nay tạm cư đất Mỹ
mơi chết núi hay non?
chỉ sót cái tên người
dấu mãi trong đáy tim

gà gáy sáng cuối canh năm
một ngày mới sáu khắc
nông phu ra cánh đồng
trẻ em chăn trâu bò
người lớn cày bừa canh tác
mặt trời đứng bóng
mọi người nghỉ ngơi cơm nước
chiều gà vào chuồng
mọi người về nhà
kẻ sau người trước
sinh lão bệnh tử
sinh từ đất
thác xuống đất

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.