Tâm sự kẻ làm vườn

Posted: 15/03/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Tôi vác cuốc ra vườn
Trò chơi mỗi ngày
Dãy sạch trùng trùng lớp lớp cỏ dại
Rậm rạp như đám rừng
Mầm mống của sâu bệnh
Gây hại cho cây trái
Nơi ẩn náu của các loài rắn độc
Chờ hại người

Tôi vừa làm vừa ngó mông lung
Việc nhà
Khỏe làm mệt nghỉ
Việc cả đời
Đâu phải một ngày một bữa
Không có gì phải vội

Vườn rộng
Dãy giáp vòng
Nhìn lại cỏ đã mọc đầy
Nhưng không sao
Trò chơi mỗi ngày
Một công đôi việc
Vừa tập thể dục
Vừa diệt được cỏ dại
Không cần phải nghe ai
Dạy khôn xúi dại

Cuốc trên vai mỗi ngày
Tôi thong thả đi về
Tự do vui buồn
Tự do một đời

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.