Linh diệu | Cụ bị | Đầu tư

Posted: 19/03/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Linh diệu

ngủ một đêm thiếu máu
sáng thực hồn dâng cao
sóng đánh tòa vô cảm
xanh đi. biển nhiệm mầu

mặn mà với thân xác
trụ đời mang mang xa
bài lưu ca vời vợi
miệng gió thở tin nhà

sợi dây hồng đương cuộc
cởi trói một lần vương
thoái về tâm giác động
chớp ánh nợ vô thường

thức cho xong niềm thanh (*)
một ngày vi lô tận
lộng ngữ sát bên thành
tiếng cười mình rất ngắn

(*) ý thơ Tô Thuỳ Yên

Cụ bị

đọc thơ thuỳ

tôi lỡ xỏ giày cùng mang ủng
ông đi nghìn dặm cũng ung dung
chân trần một vết đầy muôn thuở
cóp nhặt bao nhiêu cái lạ lùng

không cứ chăn dê làm lớn chuyện
lui về xóm nhạn cửa lấp vò
thơ đâu thâm thấp trò luyện ngục
ngun ngún âm tàn lửa cháy tro

chiếc lược mở đường ra tóc bí
càn khôn chim chóc hú họa rừng
triển hạn thân người không mấu chốt
kín niềm tao tác đậy nhà chung

có biết bao điều khoe điệu hạnh
tôi trong tổ kén diện tùng xoè
mới thấy hân trình không đơn giản
ai tặng cho mình chút đỏ hoe

ông cứ nhẩn nha mùa thơ cộc
tôi tráo trâng ca múa xập xình
đời người rồi cũng xuôi trảng lớn
giày ủng quăng rồi bước rộng rinh

11 fév. 2019

 

Đầu tư

tù ti

bánh với chả rán
quan lớn chui dưới bùn
nằm trơ chiếc cáng

ráng đốc phách

em cứ phóc lên lưng anh cõng đi chơi
bề gì
thằng gù cũng đã ở nhà thờ đức bà

đụng độ
đụng nguyễn hoàng nam

đụng mấy ông già lèm bèm
gò qua gò lại
đường banh xoắn tít

vì sao

tại vì răng tóc quăn mà râu quặp
tự vì mũi không chịu dòm mồm

liệu pháp

cứ vỗ đồm độp vào mông một hồi
răng hết vẩu

thuốc

uống một viên trấn an
người cứ khật khà khật khừ
hóa ra thời tiết nhão nhoẹt

bình bằng

bạn có bao giờ nghe máu bò ngang
không lên
chả xuống
huyết thống huề vốn
một khi

khuyến mãi

chữ
nghĩa
vzậy thôi
đâu có ai mua bán
câu vè thời mạt vận

4 mars 2019

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.