Nàm thơ đăng phây

Posted: 19/03/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Cái like khác với cái love
Hột le không giống cái lờ cá chui
Bạn mình đông tới trăm thui
Quậy vui trên lưới. mạng tui li kì

Có em vượt ngưỡng dậy thì
Post hình mát mẻ cũng vì thơ hay
Một bạn mặt đỏ rịu say
Thơ luôn chếnh choáng, sướng nha đú mà

Mạng ảo tới bến anh à
Mấy khi tự sướng thả giàn em face
Bụt nhà quen thói đi mây
Chùa thôi linh hiển mình xây mộng vàng

Ảnh đại diện tráo mặt nàng
Chuyện trò ong bướm chẳng màng trẻ con
Món ăn tinh thần xanh non
Mặn nồng nước chấm cơm ngon giả cầy

Thân em giấu vựa mắm đầy
Phan Thiết Phú Quốc đâu đây thoảng gần
Xa xăm chi mà tần ngần
Chả giò sừng sỏ chấm đầy suối khe

Không bỏ ớt. thế mà cay
Hít hà bá chảy thơ hay vượt trần
Khóc ngoài biên ải xuất thần
Già không nên nết một lần xuất dương

Âm đạo ánh sáng như dường
Đường hầm hy vọng tỏ tường thả thơ
Tiết Nguyên Tiêu trời xanh lơ
Ai đâu nỡ vấy đôi tờ rác bay

Thơ trên phây nguyện cầu may
Em xướng anh hoạ đường ray song hành
Nghiếng răng xe lửa tập tành
Bỏng khét vận hội vừa thành cuộc chơi

Sân ga bến đợi tơi bời
Nước nhà điên đảo không lời than van
Ba vòng em đó chứa chan
Dâng cho kẻ lạ sao đành thi nhân?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.