Cũng

Posted: 22/03/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

đều là cái con người
da trắng mặt xanh mũi lõ
da vàng mũi tẹt mắt nâu
đều máu đỏ
đầu đội trời
chân đạp đất
không giai cấp
không còn cảnh người bóc lột người
ai cũng đảng viên
ai cũng chủ tịch
thì còn ai là đồng bào
để lột
nếu tất cả mọi người
đều ngồi trên kiệu
thử hỏi? còn ai khiêng kiệu?
các vị đọc là hiểu

mọi tài ba tham vọng
mọi thiên tài đội đá vá trời
trị nước bình thiên hạ
đều dẫn đến núi xương sông máu
nhà cháy thành tro
đồng lúa ra than
từ xưa tới chừ
từ khi trái đất có con ngừơi
không lúc nào yên
mà toàn chiến tranh
vì bát cơm
từ đông qua tây
từ nam xuống bắc
mạnh hiếp yếu
to ăn nhỏ
lấy thịt đè người
cả vú lấp miệng em

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.