Mặt trời Xuân

Posted: 25/03/2019 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân


Soleil de printemps
Đỗ Thành

Ở giữa lòng tôi, khung cửa sổ
Mặt trời hồng vừa mới bay lên
Có phải Xuân vừa đến bên thềm?
Mưa mới tạnh, tóc người mới ráo?

Ở giữa lòng tôi, những đường máu
Đã xanh màu mạ mới mọc lên
Những dòng sông vẫn chảy êm đềm
Bên đám cỏ vàng, hoa ửng đỏ

Ở giữa lòng tôi, trái tim nhỏ
Nằm khuất sau lồng phổi già nua
Có nghe chăng vẫn những tiếng khua
Chào Xuân đến trở mình thức giấc

Ở giữa lòng tôi, còn hay mất?
Một quê hương yêu dấu thuở nào
Giữa xứ người tất bật lao xao
Giang tay bắt gió nồm tươi mát

Trần Thụ Ân
(Xuân phân, 21/03/2019)
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.