Muôn ngã đi-về

Posted: 26/03/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử
Tặng Lê Đăng Mành, Kha Tiệm Ly, Nhã My, Ca Dao cùng quý thi hữu thơ Đường.

Dâu bể đôi bờ đường thế nhân
Lãng du chừ, trót cuộc phong trần!
Thuyền về bụi vẳng chiều sương rụng
Trăng lạnh non ngàn lệ đá ngân. 
Người thấy bâng khuâng trăm cánh mộng
Ta nghe xao xác một mùa xuân.
Mới hay đời vẫn mênh mông quá…!
Muôn ngã đi-về một vết chân.

South Dakota, tháng 3 2019.
Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.