Ký ức tháng Tư

Posted: 15/04/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Đi ngã nào gọi là đi lạc đường
rẽ lối nào mới gọi là đúng hướng
gần nửa thế kỷ đi qua
tôi xuôi ngược trên đường tìm kiếm dấu chân mình
ký ức tháng tư
dòng xe dòng người di tản
tìm tự do
tìm sự sống
những thành phố tôi gặp trong hỗn loạn
từ nha trang vào sài gòn
ngơ ngác
vỡ vụn
tháo chạy

tháng tư gào rú tuyệt vọng
tháng tư máu và nước mắt
tháng tư những xác người vô thừa nhận

tháng tư cúi đầu
trước họng súng
bức tranh phết vội một màu đen

tháng tư lầm lũi xích xiềng nô lệ
trại cải tạo
kinh tế mới
chén cơm chan mồ hôi
trộn lẫn máu
nuốt vội tủi nhục

tháng tư trở về mỗi năm
nỗi đau nhưn nhức
trong trí nhớ
cựa quậy
hốn ma vất vưởng

tháng tư giờ bạc trắng tuổi buồn
tôi ngồi đếm bước chân đã mỏi
câu hỏi cũ
đi ngã nào
rẽ lối nào
sóng gợn trong lòng

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.