“Tổ quốc hay là chết”

Posted: 15/04/2019 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết” (*)
bỗng thương áo trận đã quá già
cung kiếm cầm kim còn chẳng đặng
lấy chi vá áo để mài gươm

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết”
thấy xót ông cha đã mấy đời
xương lợp tầng tầng cao như núi
máu chồng lớp lớp chảy như sông

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết”
yêu nước còn ai phải vào tù?
vận nước nghìn năm chưa hết giặc
hỏi lòng có nợ nước non không?

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết”
im lặng toàn mâm, thấy sững sờ!
lơ lửng ở nơi yên bình ảo
mất còn đếch biết, cứ làm thơ

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết”
thao thiết tìm ai ở chốn này?
lên phây gặp bạn chưa từng gặp
gan ruột chung cùng một bữa say./.

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 06.3.2019

(*) Nhân xem bộ phim “Tổ quốc hay là chết” của Mỹ

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.