Tháng tư

Posted: 16/04/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

giờ năm giáp tháng rồi! Tháng Tư..
tháng Tư Đen mịt mãi chưa mờ
tụi bây chạy loạn về trăm xứ
một xứ tau ngồi vói ngẩn ngơ

mấy chục năm dằn cơn khó thở
cứ tháng Tư về lại nổi cơn
nỗi quên cứ nhắc chừng nỗi nhớ
thang thuốc thời gian riết bắt lờn

mỗi năm nỗi nhớ còn thêm trớn
lần hồi xếp hạng bệnh trầm kha
da trổ đồi mồi nhìn bắt ớn
thầy Đời chẩn đoán phán bệnh già

râu tóc cũng ăn theo quá đã
muối giành tiêu lơ đẹp thanh xuân
rờ đâu cũng mặn lòng ngứt đoạn
vuốt đâu cũng trầy xướt phong trần

tháng Tư đen buồn như chấu cắn
mấy chục năm khằn dấu nỗi đau
từ dạo hô tan hàng cố gắng
hồ thỉ tang bồng thất lạc nhau.

giờ tau ăn vạ chốn nương dâu
nhớ tụi bây dàn trời thương hải
đò ngang xuôi ngược còn bến đậu
đò chiều bến cũ đã chia hai…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 10/04/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.