Bạn rượu trời viễn xứ

Posted: 17/04/2019 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên
Tặng nghệ sĩ Ngô Đình Long

Hỡi người bạn rượu của ta!
Mang mang trời Quảng Ngãi quê nhà
Đời xuôi ngược mộng sầu viễn xứ
Chén rượu đàn rung huyết lệ ca!

Xuân hạ thu đông mây tuyết sương
Thơ say khí uất giọng hồ trường
Bạn ơi! Sông núi đau mùa loạn
Tiếng lòng như xé nát hoa hương!

Chén rượu nầy giũ áo hào hoa
Cho đời kiêu bạc hết phôi pha.
Bạn ơi tuổi trẻ vèo bay trớt
Còn lại dương trần bóng nguyệt ma!

Đêm nay nâng chén rượu ly hương
Đau gót điêu linh đêm hoang đường
Lặng ngắm hồ soi trăng bóng xế
(Ồ. Hai ta tóc bạc như sương!)

Hỡi người bạn rượu của ta ơi!
Cạn chén say quên cuộc thế thời.
Quên tuốt lời hoa môi mỹ nữ
Cầm bằng trời đất giọt sương rơi!

(Kỷ niệm một đêm say, Nhà hàng lều sông Khu Du Lịch Văn Thánh, Sài Gòn)

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.