Chết thác | Thuyền hết mắc cạn bãi phù sa | Đôi ngả

Posted: 17/04/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Chết thác

có cái nhẹ hơn lông vịt
có cái nặng
đến nỗi phải khiêng bằng xe thiết giáp
có cái nhẹ như con ếch
có cái nặng nề hơn con voi
có cái nằm êm ru trên giường
có cái phải mang đánh đập
“tẩm quất”
có cái chết một mình một chắc
có cái đi cả chùm
vua nhà Lê bị thượng mã phong
ở lệ chi viên
mà ba họ nhà Thừa Chỉ Nguyễn Trãi
đầu rơi hết ráo 
có cái chết âm thầm
có cái chết ồn ào
chuông mõ sênh phách
kèn trống phường bát âm
có cái chết bị đâm
trong xe tăng
có cái thanh thiên bạch nhật
mọi người đều đọc nhật trỉnh
đều biết
có cái thắt cổ trong ngục thất
có cái được đồng bọn truy điệu
kể cả dân đen
kể cả vua chúa
chết thác là chấm dứt
chôn xuống đất đen
ngang nhau
bình đẳng
Bảo Đại
và thằng mõ

 

Thuyền hết mắc cạn bãi phù sa

trên sông
lại bị mưa dông
bão lớn trên biển
hết nghiêng tới ngả
giữa ba đào sóng cả
vất được cái gì
ra khỏi thuyền
tứ tự nhiên
cho thuyền nhẹ
ai quên ta cũng tốt
ai xa ta cũng xong
tất cả không còn còn gì?
ngoài dòng nước
và cơn dông

 

Đôi ngả

từ ngày em xách dép đội nón
vali ra khỏi thơ anh
hiện trường
lúc bấy giờ là một cánh đồng xanh
chỉ có duy nhất bãi cứt trâu
to tổ bố
mà bông hoa lài biến mất
nhìn lên cành mù u kếch xù
chỉ toàn là ong ruồi
bám dính vào nhau không mật
ở cuối đừờng làng
lang thang ngừơi hành khất
mù lòa lần đi theo chiếc gậy
thơ thoét có hoa và có bướm
có ghệ
thì hồ hởi biết là bao?
thơ anh chừ là giấc chiêm bao
không chim mà chỉ toàn là bướm
vào vườn hoang tha hồ mà lượn
trên muôn hoa
từ ngày không em
trẻ hóa ra già
nhìn không không những đám xương rồng
nở tràn hoa
trên mọi miền sa mạc
thơ không có em
chán thấy mồ
đọc tòan rác là rác
vỏ chai bia
tàn thuốc lá
và bản thảo ngổn ngang
y đồ thổ tả
ôi tình đời
là những chuyến đò ngang
kẻ đến trước qua trước
kẻ đến sau qua sau
tình đời có nghĩa gì đâu?
gái ghế ghệ
y như nhau cả

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.