Mưa trên Cánh Đồng Chum

Posted: 22/04/2019 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm hảo Khôi

Thị trấn cheo leo ngàn thước đứng
Một trời Xiêng Khoảng núi câm hơi
Xe lăn bánh mỏi xa đường cái
Ai khoét ngàn chum đá để đời

Ngàn năm ngàn tuổi ngàn trang sử
Cổ mộ đìu hiu xương trắng đâu?
Hồn ai lạnh cóng phơi trên đá
Thèm nắm cơm khô rượu đế Lào

Hố bom vùi chiến hào tan tác
Hồn níu mây trời xác tứ phương
Mưa xuống ngàn đêm chưa rửa sạch
Oán hờn binh lửa Cánh Đồng Chum

Thị trấn cheo leo còn tái mặt
Ma từng đêm hú cánh quân xưa
Chiều ơi! Xiêng Khoảng mưa như máu
Nhuộm Cánh Đồng Chum đất đỏ tươi

Khách trọ ngủ vùi quên thị trấn
Hỏi người biệt xứ khóc bao năm
Mời tô cháo sợi* đêm Xiêng Khoảng
Thơm chút hành tiêu rất Việt Nam

Thị trấn sương che ngồi nhóm chợ
Một trời Xiêng Khoảng quẩy sau lưng
Em gái Lào ơi đôi mắt ướt
Cười lúc tôi đi má đỏ lừng…

Lâm hảo Khôi
(Xiêng Khoảng-Lào tháng 10/2016)

(*) Cháo sợi: một loại hủ tiếu ở quán ăn người Việt (chồng Lào) trên Xiêng Khoảng, nhưng “sợi” ở đây rất ngon thơm không giống cọng bún hay hủ tiếu thường gặp.

Đã đóng bình luận.