Thơ ở Santa Lucia

Posted: 22/04/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

biển

mỗi ngày tôi đi ra biển
vớt về một cụm mây xanh
không phải mây mà là nước
nước mây trùng điệp biên thành

tôi xô tôi nằm trên cát
lưng trần âm ẩm lời ru
một chú còng con đi lạc
hỏi tôi có thấy biển mù

thơ ơi thơ ơi thơ ơi
gai góc một nhánh xương rồng
hay thơ vẫn là mềm mại
như cánh diều giữa không trung

 
lục bát đơn điệu

cứ mỗi chốc chốc. câu sáu
như tiếng cuốc
bổ xuống đầu lỗ hang
một chặp. câu tám ra ràng
con chim sẻ đất
bói hàng cây leo
cứ mải miết
đèo qua đèo
tới hồi thở dốc
cheo leo
một
mình

Hoàng Xuân Sơn
30 mars – 04 avril 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.