Chân dung tháng Tư…lọ nghẹ

Posted: 29/04/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi các cháu nội ngoại

…tháng Tư đen lọ nghẹ
tháng bầm mắt xoa dầu
tháng sứt trán u đầu
tháng quặn lòng rột rột

nói chi nghe ốt dột
không văn vẻ chi trơn
chân quê lời vốn lờn
rặt hương đồng gió nội

giờ hiên trăng nắng dọi
soi dòng thơ tháng Tư
từ nhập cư ly xứ
đòi lau chau nhớ về

nỗi đau tìm bến ghé
mỏn tháng Tư mới đi
có nỗi buồn vui chi
cứ bày hàng câu chữ

mấy mươi năm còn giữ
dành bỏ hết trong Thơ
chuyện quên rồi chuyện nhớ
kẻo mai rồi đen thui

dòng đời trôi lầm lũi
đời người đòi ăn theo
giờ còn đang dẽo kéo
cứ kéo dài thăng trầm

mai nữa rồi mọc nấm
cỏ xanh phủ xanh rì
xương cốt rồi mục rỉ
tháng Tư gió bụi bay

lớp con còn kịp thấy
lớp cháu vẫn mù mờ
nay Ôn kể trong Thơ
chuyện tháng Tư lọ nghẹ

cám ơn cháu lắng nghe
cám ơn Ôn ngồi kể…
tháng Tư đen lọ nghẹ
tháng bầm mắt xoa dầu…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.