Người lính trẻ

Posted: 03/05/2019 in Âm Nhạc, Diễm Chi, Phạm Duy

Phạm Duy

Nhạc và lời: Phạm Duy; Tiếng hát: Diễm Chi
ban_ky_am

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.