Nhánh rong phiêu

Posted: 03/05/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
…hỏi em còn nhớ cái hồi
cái nồi chồm hổm lên ngồi cái ly…

cái cốc là cái chi chi
cái ly là cái lâu ni quen xài
em là cô giáo thuộc bài
giải tôi nghe cái hình hài cốc ly
tôi thì lẩn lộn sân si
tưởng là cái cốc là khi…cốc đầu!
ai ngờ đâu có dè đâu
thuở ly với cốc bắt đầu cụng nhau
bày hàng thương hải nương dâu
cái ly chạy nạn u đầu
nhường cho cái cốc ngồi đau cái nồi 
giọt rơi đắng nghét dòng đời
mù.cha.tam.đợi cái thời quỷ ma
quán cà phê cũng không tha
nồi[niêu]cốc[cú]bày ra lắm trò
rồi thêm cái điếu cày to
ngồi chò hỏ hít tha hồ khói bay
khói bay hãm vận chốn này
đang an nhiên hóa mù cay đọa đày

giờ lưu lạc tận phương này
một phương đất lạ ngó quày xóm quê

em còn nhớ quán cà phê
cái nồi cái cốc nó đè cái ly
từ ngàn dặm bước chân đi
tôi thương nhói lắm mổi khi nhớ về
em trang giáo án bộn bề
vẫn dài ngắn giọt cà phê một thời
cốc ly bận rộn sớm mơi
kiếm thêm chút đặng kéo đời sống dai
từ tôi rào kẻm rạt rài
về chia em sắn độn khoai qua ngày
chia thêm giọt ngắn giọt dài
rớt đau cay đắng miệt mài giọt đau
quán cà phê thuở qua.cầu
.gió.bay bạc lẻ cơ may đầy nồi
là nồi cơm độn vậy thôi
chớ đâu ly cốc ngồi nồi sớm mơi
một thời tôi nghẹn buồn đời
ngồi thay em lượm đồng rơi đọa đày
em lên bục giảng tháng ngày
đặng còn tem phiếu cho đầy bụng lưng

là em cô giáo lưu dung
bên tôi mắc cạn hết đường tương chao

may nhờ cái quán ngày nào
giọt cà phê đắng lao xao qua ngày
thuở em nụ nở Anh Đào
thuở tôi trai lứa bổ nhào hố sâu
nửa đường đang trớn sập cầu
bấu rào gai kẽm rách tưa tang bồng
kình ngư hóa cá lòng tong
về nương suối níu nhánh rong qua ngày
giọt rơi đắng giọt rơi đầy
nhánh rong em độ tháng ngày long đong
kịp thời lội suối ra sông
vượt dòng nước lợ nhập lòng biển khơi
suối xưa rêu phủ dòng đời
sông xưa giờ đã lở bồi phù sa
nhánh rong em thuở quê nhà
cá lòng tong tôi ghé đường xa dặm ngàn
tưởng chừng khô hạn tháng năm
mà đâu có. Cứ ướt dầm dấu quê
tháng Tư về vẫn lắng nghe
quán cà phê gợi dấu quê quán nghèo

…gởi cô giáo thuở ăn theo
dòng Thơ réo lúc đói meo xóm nghèo..
.

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 30/04/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.