Tháng năm (năm, tháng) hiên trăng

Posted: 10/05/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

1.
tháng Tư Đen bợt vết bầm
gió. mưa. nắng vói gọi thầm tháng Năm
ly cà phê giọt đắng ngầm
dáng ngồi vẫn [giáng] thăng trầm tháng, năm

2.
từ khi chạy loạn. xà. bần
mổi năm thêm vết dao đâm nát nhừ
riết hồi hồn dạng lừ đừ
đau rồi tới điếng tháng Tư bổ nhào

3.
khúc nôi cắt-rún-chôn-nhao
nhúm quê còn gợn lao đao tận giờ
mấy mưới năm bến lạc đò
đò ngang vẫn ngoái thẩn thờ bến xưa

4
từ may rủi cuộc tiễn đưa
qua sông vượt biển dày sưa dòng đời
tới phương Đoài ngợp đất trời
đời thiên di vẫn cứ đòi bến Đông!

5.
nhớ em má thắm môi hồng
thương tôi hồ thỉ tang bồng sứt quai
em tầm tôi hẹn chia hai
chia cho tới bến sớm mai cuối chiều

6.
(giờ chiều đời ngấm hương yêu
mấy mươi năm vẫn cứ đều đều hồi xưa)

7.
bến xe Lam buổi đón đưa
dốc La Sơn (*) giáp dốc xưa Ngô Quyền
tô mì Quảng gọi chợ Chiều
Cây số Bốn gợi trăm chiều bên nhau

7.
mấy mươi năm giạt về đâu
khiến Cây số Bốn bể dâu thăng trầm
riêng tình xưa vẫn nhớ ngầm
mược thời gian nhuộm tím bầm vết chai

8.
từ tôi lưu lạc phương Đoài
dắt em tới chốn nhớ hoài ngày xưa
nhớ Cây số Bốn đã bưa
tô mì Quảng xới rách tưa dòng đời

9.
giờ Hiên Trăng ghé Hiên Đời
lưa vần ghép chữ tiếp lời hồi xưa
ngó quanh quẩn ngó chưa bưa
riết hồi ngó thấy hồi chưa đổi đời

10.
hồi em sung cuộc dong chơi
ưng tay tôi nắm sớm mơi cuối chiều
giờ Cây số Bốn tiêu.điều
tình yêu em vẫn sớm chiều bên nhau

11.
rượt ngàn vạn dặm nương dâu
cuộc tình xưa vẫn xoa dầu dịu đau
hương thơm vẫn ngát buồi đầu
hồi em có dạo qua cầu gió bay

12.
gió bay lạc tận phương Tây
giạt hơi hướm níu hương đầy quê xa
dẫu trầm luân cõi ta bà
vẫn tình Thơ níu tìm ra quê nhà…

13.
quanh co rồi cứ thiệt thà
tôi Thơ đau quặn… nhớ nhà… nhớ quê…
mượn tình em đặng nhớ về
may ra Thơ bớt bóng đè nỗi đau…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 08/05/2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.