Thời thế bây giờ buồn quá phải không em

Posted: 13/05/2019 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Thời thế bây giờ quái lạ, nghĩ không ra
Thanh thế ba miền 90 triệu dân câm nín
Quyền lực độc tôn xăng dầu điện nước thi nhau bóp họng
44 năm trời chưa cởi được vòng kim cô

Thời thế bây giờ mỗi ngày mỗi loạn cả lên
Thằng bợ đỡ bưng bô chết thành thần, ngồi ngang hàng với Phật
Quyền phép đình chùa linh thiêng cỡ nào anh đếch biết
Chỉ biết tán dù bao biện kẻ ấu dâm

Thời thế bây giờ sống chung với giặc ngoại xâm
Chúng nó ỉa vào quá khứ, mở đường vành đai đi tới
Trò mị dân cứ từ từ vuốt ngực người khốn khổ
Vuốt tới đáy mồ không còn đất để chôn

Thời thế bây giờ ở đâu cũng gặp thằng ăn cướp
Di tích Chămpa còn có trạm thu tiền
Đào núi lấn sông, bán cả trời chúng còn làm được
Sinh mạng con người trên thớt, dưới dao

Thời thế bây giờ buồn quá phải không em
Trong giấc ngủ anh còn nghe Thủ Thiêm réo gọi
Đường Vườn Rau anh đi không thấy Mẹ ngồi tựa cửa
Chỉ thấy ở đống hoang tàn có giọt lệ của bác thương binh./.

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 11.5.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.