Mìn

Posted: 14/05/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

một đứa diêm dúa đứng đầu nhà dân
một kẻ sát nhân thập phần thổ tả
đất nước tôi sản sinh toàn của lạ
một trự rủng rẻng ca cẩm mình
một nường được tung hô tá lả
đúng quy mô hội chứng mẹ mìn 
đất nước mình
chăm phần chăm xịn
hết đi bão đi mây
lại ùn ùn đón gió
cờ quạt rủ nhau
lên ngôi rầm rộ

Hoàng Xuân Sơn
tháng 5 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.