Nghe

Posted: 16/05/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Nghe tắc kè kêu

Đêm nghe con tắc kè kêu phận người
Tiếng may tiếng rủi rơi trúng ai nấy chịu
Chợt mắc cười nghĩ mình già còn dại
Tin cái trò con nít để buồn chơi

 
Nghe chuột kêu

Ai mà biết bọn mày trốn ở đâu
Gầm giường, nóc tủ hay xó bếp
Nếu bọn mày không cắn nhau kêu chí chóe
Chỉ vì miếng ăn để rồi rơi vào bẫy

 
Nghe gà gáy

Sao mày không nói hôm qua tui bệnh
Lơ láo, biếng ăn, đứng cú rù
Để sáng nay tao dài cổ chờ
Vẫn không nghe mày gáy tiếng nào

 
Nghe buồn

Buồn ngủ, buồn ăn, buồn thấy mẹ
Có chữ nào chỉ nỗi buồn đâu
Tiếng Việt ngó vậy không phải vậy
Nói một đằng hiểu một nẻo, chuyện thường

 
Nghe tám

3 mụ đàn bà dụm lại thành cái chợ
Chuyện chồng con, chuyện xóm dưới làng bên
Sáng bảnh mắt ra, nghe rôm rả
Nắng quá đỉnh đầu, bếp buồn tênh

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.