Năm tháng ngày ngồi ngó cá bơi | Tả cảnh [tình] ngày của mẹ

Posted: 17/05/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Năm tháng ngày ngồi ngó cá bơi

tau dẫu nghèo
vẫn nhín (tới) nhường
đồng tiền hưu (đúng hẹn kỳ giải mỏi)
nuôi bây không (hề) bỏ đói
mập ú phổng phao
bơi qua lượn lại
cho tau ngó đã (đời) bốn mắt
nhấp nhem
lấn lướt tới tèm hem
mờ dáng lặng thầm

bằng hữu bốn phương từ ngày thua. đau. đậm
chạy loạn còn hơn đàn ong vỡ tổ
tau ngồi nhớ riết hoài không nỗi nhớ
ngày tháng năm rêu phủ bám dòng trôi

bây cứ hồn nhiên bơi
qua đớp bóng lại đớp mồi
tau ngồi thèm giải mỏi
thả mồi như mây trôi
đớp mồi như mây nổi
phù. nề

mấy chục năm ngơ ngác lạc trời quê
cày bừa đã bưa ruộng đồng quê mới
tới lúc bắp cày [teo] vác đời không chịu nổi
tìm lối về vườn nhìn mây nổi mây trôi

ngày qua rồi tháng tới
xúi năm lấn thời gian
ngồi ngó bây nghênh ngang
bơi qua rồi lượn lại
tau bắt thèm nhỏ rãi
sông hồ

…sáng nay ngồi hiên mưa rớt nhớ
trái gió trở trời giọt ngắn dài rớt bậy
tau không ưng ngó trời cũng lơ đẹp ngó bây
chỉ ngó dáng ngồi dưới hiên trăng thầm lặng…

(viết dưới hiên trăng 14/05/2019)

 

Tả cảnh [tình] ngày của mẹ

mấy bà Mẹ trẻ [già] đi kéo ghế nhà hàng
mấy ông Cha trẻ [già] ghì ghế nhà lơ láo
Ngày của Mẹ phải tôn thê trọng đạo
ngồi thứ tự ngay hàng lớp trên lớp dưới

Cha trẻ lo chăn bầy nghịch dàn trời
Cha già an tâm chờ hộp-tô-gô về tới
nói chung là… cứ ngay hàng thẳng lối
không ý kiến ý cò Ngày của Mẹ đó nghen

học thuộc lớp lang trình tự cho quen
Ngày của [Mẹ, Cha, Tình Yêu…] thêm nhiều ngày nữa
hồi nương quê lo chạy ăn từng bữa
kẻo không thôi lại thêm… Ngày của…Đói

qua tới đây ngợp tháng năm quê mới
quá nhiều ngày phải nhớ học thuộc bài
mấy Cha trẻ [già] kéo ghế nhà ngồi dai
là biết hôm nay tới phiên Ngày của Mẹ

Cha cứ an tâm ngồi nhà kéo ghế
chớ có lau nhau mất trật tự xóm làng
Mẹ cứ an vui kéo ghế nhà hàng
Ngày của Mẹ kiêng nồi niêu soong chảo…

(viết dưới hiên trăng 12/05/2019)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.