Nhớ Tô Thùy Yên

Posted: 24/05/2019 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

Thế giới vui từ mỗi lẻ loi
(Tô Thùy Yên)


Tô Thùy Yên
Nguyễn Trọng Khôi

gã du hành về gian nhà cỏ
tàu vượt đồng, ngựa cất cổ cao
trăm năm phế phủ mùa kinh động
ta về, trả lại váng xanh xao

người đi, vô lượng thơ hằng ở
bóng lớn che ngang những mọn đời
đãng tử đâu cần câu từ giã
du khoái mình ta một cuộc chơi

Vũ Hoàng Thư
Kính bái
5/22/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.