Chúc mừng sinh nhật

Posted: 27/05/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Thơ, kể chuyện đời thường

bánh trái thường hằng ăn thừa mứa
thịt cá thường hăng gắp đã bưa
đèn cầy thất thập vầy thêm lửa
thổi phù một cái giạt phù vân

phù vân phiêu hốt chưa chen lấn
bởi còn hơi thổi tắt ngọn đèn
là vẫn sung chưa đòi tấp bến
[vỗ tay vỗ tay mừng sinh nhật]

mừng ba.ôn đang còn lật đật
chờ ngày sinh nhật dịp xum vầy
[in như có hát bài birthday
con. cháu mừng ba. ôn sống dai
]

mổi năm nến thắp rồi thắp lại
là mấy mươi phù mỏ quê người
chù môi thổi cái mừng thêm tuổi
còn đòi mạnh giỏi tới sang năm

hôm nay, nói thiệt, ngày vui đậm
con cháu về đông dịp xum vầy
ngó ba ôn chù môi nhíu mắt
thổi phù ngọn nến cổ lai hi

cảm ân Trời Đất còn hoan hỉ
dành cho một rẻo níu bằng an
cám ơn Đời dãi dầu hoạn nạn
vẫn còn thổi nến gần bên nhau

ngẫu hứng bài Thơ cùng con cháu
vậy thôi. Ghi lại chuyện đời thường…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 20/05/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.