Rượu chưa rót đã say

Posted: 30/05/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Hôm qua chim khách kêu đầu ngõ
Ý báo hôm nay có khách đến nhà
Tin. Ta mới bày ra chút rượu
Nhâm nhi. Đợi người ngàn dặm xa

Người quê chỉ có một tấm lòng
Trời quê lặng lẽ mình ta ngóng
Từ sáng mơ đến tối mịt mùng
Người đâu. Người đâu sao không thấy?

Người đâu. Một đời ta mơ với mộng
Chưa gặp nhau mà tưởng rằng yêu
Bày đặt thơ thẩn với nhớ thương
Để bây giờ rượu chưa rót đã say

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.