Hoa xương rồng quê nội

Posted: 20/06/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Ảnh hoa xương rồng em Út gởi.
Bùng nở miên man nỗi nhớ nhà.
Ba chín năm, từ bước chân ra.
Ngõ cũ vẫn đêm đêm mở rộng.

Mệ Ngoại vẫn hàng hiên hóng nắng.
Cha loay hoay tĩa sói ướp trà.
Mạ vẫn đăm chiêu nhiều tính toán.
Mua chi đây, chiều ghé Đông Ba.

Em vẫn nhảy cò cò trong sân.
Chúng ta Mạ đẻ cách vài năm.
Nhưng anh lang bạt phiêu du mãi.
Anh lạ em xa dù ở gần.

Bâng khuâng nhìn bụi cây xương rồng.
Mang vô Huế từ quê Chí Long.
Vào buổi non sông yên tiếng súng.
Về làng, bòn lại gốc mông lung.

Nhớ lắm đường Càn, hai hàng Mưng.
(Lúc trước không ai gọi Lộc vừng?)
Cản phá Tam Giang mùa gió chướng.
Chở che Chánh Lộc với Phù Nông.

Phong Chương ơi! đường đất đã xa.
Truông nhà Hồ còn phải vượt qua.
Nhưng qua không nổi Truông Thời thế!
Thấy hoa, như thấy lại quê nhà.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.