Quê hương ở lâu | Rắn già rắn lột

Posted: 24/06/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Quê hương ở lâu

cái nị hỏi ngộ quê hương ở đâu?
ngộ xin thưa ngộ ở pên Tàu
quê tổ tiên ông pà Kinh Châu Hồ Bắc
năm 48 ngộ đi chạy giặc
rồi gia đình lạc đường chạy tới Quảng Châu
ngụ tại Nam Ninh bán bánh màn thầu
rồi mở quán vịt tìm bên Pắc Hủi
thời thế khó khăn theo tàu buồm về Móng Cái
nơi này ngày xưa là châu Vạn Ninh
ông già làm phu mỏ hạt Tiên Yên
sống không lược dời về Ba Chẽ
ngộ không có vô trường đi bán rong hạt dẻ
rồi sau này đi bán cà rem 
Tây Tàu Ta đánh nhau ở không yên
nên sắm thuyền xuôi Thu Xà Quảng Ngãi
ông già mở quán bán bánh bao xiú mại
còn phần ngộ đi bán rong bánh bò bánh tiêu
nơi này gần Phú Thọ Cổ Lũy mến yêu
gần mũi Ba Làng An nhìn qua cù lao Chàm ngoài biển
có ngày ngộ đi pán nơi hòn Thiên Ấn
rồi đi tào lao tới tận Mỹ Khê
ngộ lạc luôn không piết đường về
ở Mỹ Lai Mỹ Khê vừa la vừa khóc
ông già ngộ bèn thuê xe đạp
sang đến nơi để đón ngộ về
gia đình một lèo dọn tận Ba Gia
trụ nơi đó mờ nhà thuốc bắc
ngộ đuợc đưa ra Bình Sơn ở nhà Mộc Dũ Dìn
sáng sáng qua đò đến Bình Vân để học
ba cái chữ vỡ lòng là A B C
thứ bảy chúa nhật ngộ đi bộ về
có lắm lúc đi lang thang lên Tịnh Giang Đồng Cọ
thụt xuống chút là thôn Đồng Ké
ở ngay bên họ đạo Cù Và
Tịnh Minh Tịnh Sơn hương lộ không xa
rừng bứa cành ngang ở trên Sơn Tịnh
đây rừng xanh cuả 10 năm kháng chiến
nghèo vô cùng nghèo xác nghèo xơ
nghèo ngang cây gòon cành là đu đưa
thòng những trái gầy đu đưa trước gió
bây giờ thì Quảng Ngãi Ba Gia không còn nưã
mà ngộ đã qua Mỹ bán Cáp, thịt Heo quay
gà hấp xì dầu độ nhật mỗi ngày
ngớ về Kinh Châu mà buồn lắm lắm
đó ngộ kể cho nị nghe tàm tạm
hiện bây giờ ngộ đã quá 60
có vợ có con có cháu nội rồi
mơi mốt ngộ già ngộ bệnh ngộ chết
đời ngộ đến đây kể như gần chung cuộc.

 

Rắn già rắn lột

người già người đi thẩm mỹ
người giầu thay vợ
kẻ không tiền đổi chồng?
chả còn con ma nào đi tát biển đông
nên nước biển càng ngày
càng dâng cao chi lạ

thói đời được chim bẻ ná
được cá quăng nơm
chả còn vô tư như gã chuồn chuồn
sống thản nhiên bay đậu
sống thoải mái ngày nào cũng nhậu
tuần 7 ngày chiều mô cũng lai rai
chuyện nhân gian gió lọt phên ngoài
giọt sương rụng cành 3 tiêu lộp độp
3 cái lăng nhăng
sơn và thác?
hơi mất công
chả ai ở không
trả lời

10 voi không được bát nước xáo
nói chung là 3 xạo
nói theo tiếng đàng ngoài
là nói khoét nói láo
nói theo đàng trong là nổ
là bố thằng cuội
100 năm toàn bị lừa
hết lừa lại đến ngựa
hết ngựa lại đến la
cả dân tộc 2 miền
đều bị hỏa mù
lấn cấn xô đạp vào nhau
chả thấy đường ra?
ngày hôm nay?
y ngày hôm qua?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.