Bỗng nhiên | Áo Hoàng Hậu

Posted: 27/06/2019 in Thơ, Trần Thế Phong

Trần Thế Phong

Bỗng nhiên

Bỗng nhiên ta nhớ Pleiku
Chiều rơi Diệp Kính, đêm mưa Phượng Hoàng
Bỗng nhiên ta nhớ tiếng đàn
Tay ai mười ngón lướt ngang cung trầm…

 

Áo Hoàng Hậu

Áo vàng Hoàng Hậu mặc xưa
Như em một thuở trời mưa học trò
Ru tình ta có hương cau
Cùng câu thơ cổ tìm nhau giữa đời
Ta về gảy khúc đàn lơi
Yêu em lận đận phận người ruỗi rong
Gặp nhau trong truyện tích buồn
Hát cùng ta khúc nguyệt cầm có đôi
Để ta được thấy em cười
Giữa rừng hương phấn giữa đời quan san
Vẫn yêu áo Hoàng Hậu vàng
Xưa sau anh vẫn ôm đàn quanh em.

Trần Thế Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.