Vó ngựa đưa thư

Posted: 05/07/2019 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
(Chào lễ Độc Lập Hoa Kỳ )

Lốc cốc …Leng keng
Leng keng …Lốc cốc…
Ngựa phi qua dốc
Dọc triền núi cao
Nhấp nhô cờ sao
Trăng treo vách núi
Băng rừng vượt suối
Lốc cốc …Leng keng …

Lạc ngựa âm vang
Xuôi Nam về Bắc
Nắng gắt đường xa
Báo tin từng nhà
Nội chiến Bắc Nam
Từ nay chấm dứt
Đất nước bao la
Hợp nhứt sơn hà
An hòa hạnh phúc
Cờ “Hợp Chủng Quốc”
Phất phới sao bay
Bình đẳng nắm tay
Dựng xây Mỹ Quốc
Đồng lòng hiệp lực

Xây nền Tự Do
Vó ngựa đưa thơ
Nối mạch ước mơ
Mở đường Dân Chủ
Mấy trăm năm cũ
Giờ lên vũ trụ
Chinh phục không gian
Lốc cốc …Leng keng …
Làm quen chị Hằng
Leng keng …Lốc cốc …

Sông Cửu
Thăm “The Museum of USA” July 4-2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.