Sao em nỡ quên

Posted: 11/07/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

sớm mai ra vườn
ngắt mớ lá bát, đọt chùm bao
dền đất, rau mương, hột nút áo…
đất quê thơm thảo
sao em nỡ quên ngày nào mặn nồng
tô canh rau tập tàng

trưa buông tiếng võng ru
thơm mùi ổi chín
chợt nghe thèm chén muối ớt thật cay
sao em nỡ quên ngày nào
nước mắt rơi
trong tiếng hít hà

chiều xôn xao nắng
trên tàu lá chuối
rủ nhau đi về cuối chân trời
sao em nỡ quên ngày nào
bóng em bóng ta
ấm những bước chân
thơ thẫn
vui buồn

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.