Giáp hạt mùa về

Posted: 12/07/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Giáp hạt mùa về
Thơm đất mới,
Mầm tươi một thoáng
Gió lên cao.
Cánh chim chở hạt mù sương đến,
Hương núi rừng
Về mộng dưới chiêm bao.

Giáp hạt mùa về
Nghe lá thức,
Trên cành
Còn trĩu giọt sương khuya.
Thênh thang lối cũ
Tình hoa cỏ,
Hạt bụi nằm nghe mỗi bước về.

Giáp hạt mùa về
Hoa đất nở,
Trăng bàng bạc sáng
Trời mênh mông.
Nghiêng nghiêng
Một chén quan hà rót,
Thành suối nguồn thơ tiếp nắng hồng.

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.