Bán lu | Đọc Tự Lực Văn Đoàn | Xa lộ | Nhớ những đêm chạy xuyên bang

Posted: 17/07/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Bán lu

mỗi nhà sắm một cái lu
giải pháp chống ngập của lù thị xuân
phen này ta thấy sướng rân
đi lên thành phố chuyên cần bán lu

13.07.2019

 

Đọc Tự Lực Văn Đoàn

một đời giấc mộng từ lâm
xa xa là núi đôi chân qui hàng
rồi chiều dưới bóng hoàng lan
trời xanh tan tác bóng chàng lắc lay
vườn xưa cỏ đã mọc dầy
bóng nàng áo trắng tóc đầy vai thon

11.07.2019

 

Xa lộ

em ơi xa lộ bốn làn
người ta cấm hết lấy đàng nào đi
không đi thì lỡ xuân thì
thôn làng xa quá còn gì anh ơi!

10.07.2019

 

Nhớ những đêm chạy xuyên bang

bên này nằm nhớ bên kia
những người bạn thiết nửa khuya đi về
gió mưa sa mạc não nề
đồng không mông quạnh bốn bề điện giăng

10.07.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.